ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
301 12/06/2563 ถึง 31/07/2563 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
302 11/06/2563 ถึง 17/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
303 10/06/2563 ถึง 19/07/2563 กำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
304 10/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
305 09/06/2563 ถึง 17/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 5
306 09/06/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
307 05/06/2563 ถึง 30/09/2563 ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
308 04/06/2563 ถึง 11/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
309 04/06/2563 ถึง 12/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธาและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
310 04/06/2563 ถึง 06/06/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
311 02/06/2563 ถึง 10/06/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำนักสำรวจและออกแบบ
312 02/06/2563 ถึง 02/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
313 02/06/2563 ถึง 02/06/2564 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
314 02/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
315 02/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358