ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
316 01/06/2563 ถึง 08/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
317 01/06/2563 ถึง 10/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 16
318 29/05/2563 ถึง 04/06/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
319 28/05/2563 ถึง 09/06/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
320 28/05/2563 ถึง 31/12/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
321 28/05/2563 ถึง 12/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำเเหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักก่อสร้างสะพาน
322 27/05/2563 ถึง 08/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องกล และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
323 27/05/2563 ถึง 27/05/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
324 25/05/2563 ถึง 27/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง ที่ 2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
325 25/05/2563 ถึง 08/06/2563 ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
326 22/05/2563 ถึง 02/06/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
327 22/05/2563 ถึง 31/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
328 22/05/2563 ถึง 12/06/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
329 22/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย
330 21/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358