ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
31 15/05/2563 ถึง 21/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
32 15/05/2563 ถึง 31/07/2563 เลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
33 15/05/2563 ถึง 30/06/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
34 14/05/2563 ถึง 22/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
35 14/05/2563 ถึง 22/05/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
36 14/05/2563 ถึง 25/05/2563 เลื่อนการประเมินสมถรรนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
37 14/05/2563 ถึง 19/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างทางสงขลา
38 13/05/2563 ถึง 15/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
39 13/05/2563 ถึง 15/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
40 13/05/2563 ถึง 31/05/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 4
41 13/05/2563 ถึง 20/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร,พนักงานโยธา,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
42 13/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
43 13/05/2563 ถึง 04/04/2567 ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
44 13/05/2563 ถึง 22/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
45 12/05/2563 ถึง 30/06/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358