ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
46 12/05/2563 ถึง 19/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
47 12/05/2563 ถึง 25/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
48 12/05/2563 ถึง 19/05/2563 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 11
49 12/05/2563 ถึง 22/05/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
50 11/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการปี2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
51 08/05/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
52 08/05/2563 ถึง 16/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
53 08/05/2563 ถึง 29/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 1
54 08/05/2563 ถึง 31/07/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 12
55 08/05/2563 ถึง 08/05/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 5
56 08/05/2563 ถึง 18/05/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
57 07/05/2563 ถึง 05/06/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 12
58 07/05/2563 ถึง 20/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสภานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
59 07/05/2563 ถึง 14/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่16 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 16
60 07/05/2563 ถึง 31/05/2563 เลื่อนประกาศประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์สร้างทางสงขลา
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358