ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
46 04/04/2562 ถึง 26/04/2562 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 20 มีนาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
47 04/04/2562 ถึง 27/04/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
48 01/04/2562 ถึง 09/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
49 29/03/2562 ถึง 08/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 17 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
50 29/03/2562 ถึง 08/05/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 17
51 27/03/2562 ถึง 27/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
52 25/03/2562 ถึง 25/12/2562 ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
53 25/03/2562 ถึง 30/04/2562 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 13
54 23/03/2562 ถึง 30/04/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 13
55 22/03/2562 ถึง 30/04/2562 ประกาศรายชื่อรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13
56 21/03/2562 ถึง 30/04/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 13
57 19/03/2562 ถึง 30/04/2562 การขึ้นบัญชีคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่งานบัญชี แขวงทางหลวงหนองคาย
58 13/03/2562 ถึง 15/05/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักกฎหมาย
59 13/03/2562 ถึง 13/03/2563 พนักงานโยธา และพนักงานเครื่องกล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
60 13/03/2562 ถึง 13/03/2563 พนักงานเครื่องกล และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358