ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
61 19/04/2564 ถึง 31/05/2564 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
62 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
63 19/04/2564 ถึง 03/05/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
64 19/04/2564 ถึง 30/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป 2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
65 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
66 19/04/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 17
67 19/04/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
68 19/04/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
69 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
70 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่ง พ.นิติกร,พ.ขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร **กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง** สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
71 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
72 19/04/2564 ถึง 31/05/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 4
73 19/04/2564 ถึง 28/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 4
74 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
75 16/04/2564 ถึง 16/05/2564 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักสำรวจและออกแบบ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.