ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
61 05/05/2563 ถึง 15/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
62 05/05/2563 ถึง 09/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานบริการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
63 05/05/2563 ถึง 12/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์สร้างทางสงขลา
64 01/05/2563 ถึง 18/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
65 01/05/2563 ถึง 15/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่3(สกลนคร) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการปี 2563 แขวงทางหลวงนครพนม
66 30/04/2563 ถึง 15/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
67 30/04/2563 ถึง 15/05/2563 ตัวอย่างกรอกแบบฟร์อมใบสมัครสอบ สำนักงานทางหลวงที่ 3
68 30/04/2563 ถึง 15/05/2563 แบบฟร์อมใบสมัครสอบ สำนักงานทางหลวงที่ 3
69 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
70 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
71 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำนักสำรวจและออกแบบ
72 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
73 24/04/2563 ถึง 14/05/2563 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 18
74 24/04/2563 ถึง 12/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
75 24/04/2563 ถึง 13/05/2563 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเงินและบัญชี
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358