ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
76 16/04/2564 ถึง 30/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
77 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 5
78 16/04/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศเลื่อนสอบพนักงานราชการ ปี 2564 ครั้งที่2 จำนวน 5 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 3
79 16/04/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานไฟฟ้าและสื่อสารและพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
80 16/04/2564 ถึง 31/05/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
81 16/04/2564 ถึง 30/04/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
82 09/04/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี 2564 ครั้งที่1จำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 3
83 09/04/2564 ถึง 25/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน2564 ครั้งที่2 จำนวน 5 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 3
84 09/04/2564 ถึง 24/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 5
85 08/04/2564 ถึง 27/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 12
86 07/04/2564 ถึง 28/04/2564 พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
87 07/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
88 05/04/2564 ถึง 27/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
89 05/04/2564 ถึง 31/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
90 02/04/2564 ถึง 16/04/2564 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.