ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
106 25/03/2564 ถึง 30/06/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 18
107 25/03/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 17
108 25/03/2564 ถึง 31/12/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
109 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 ตำแหน่ง นิติกร,พ.งานขับและควบคุมเครื่องจักร,พ.เครื่องคอมพิวเตอร์,พ.ไฟฟ้าและสื่อสาร แขวงทางหลวงน่านที่ 2
110 24/03/2564 ถึง 30/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงอ่างทอง
111 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
112 24/03/2564 ถึง 10/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
113 24/03/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
114 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชทั้วไปประจำปี 2564 ของ สทล.3 จำนวน 5 ตำแหน่ง สำนักงานทางหลวงที่ 3
115 24/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร, พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 4
116 24/03/2564 ถึง 23/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
117 24/03/2564 ถึง 31/03/2564 พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
118 24/03/2564 ถึง 08/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
119 24/03/2564 ถึง 10/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นิติกร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักงานทางหลวงที่ 5
120 24/03/2564 ถึง 16/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.