ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน VPN ด้วยโปรแกรม GlobalProtect
2 การใช้งาน โปรแกรม zoom
3 แบบฟอร์มการปฏิบัติราชการนอกสถานที่
4 คู่มือการใช้งานระบบสลิปรายบุคคล
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358