ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 30/07/2563 6 วิธีป้องกันรถเหินน้ำลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
2 30/07/2563 เตรียมรถให้พร้อมขับขี่ช่วงฤดูฝนลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
3 07/02/2563 พฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
4 07/02/2563 รถเสียบนทางหลวงควรทำอย่างไร
5 07/02/2563 สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ
6 06/02/2563 ความหมายหลักกิโลเมตร
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358