ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 18/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2562
2 17/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562
3 11/04/2562 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
4 11/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562
5 11/04/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62พร้อมดูแลผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม. สอบถามเส้นทางโทร 1586
6 10/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562
7 09/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562
8 05/04/2562 กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือน “ง่วงหยุดพัก” ใน 28 สายทาง (56แห่ง) ที่หลับในมากที่สุดแนะนำแวะพักจุดบริการกรมทางหลวง มีบริการทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก
9 05/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 05 เมษายน 2562
10 04/04/2562 กรมทางหลวง จัดโครงการลดและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 5 มิติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 เพื่อลดและป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
11 04/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2562
12 03/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562
13 02/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2562
14 02/04/2562 กรมทางหลวง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ 107 พร้อมพัฒนาทางหลวงและยกระดับการให้บริการผู้ใช้ทางทั่วประเทศ
15 01/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358