ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/01/2562 กรมทางหลวง เปิดใช้ศาลาทางหลวง หน้าสำนักงานการปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย (ปตท.) นำร่องป้ายรถเมล์อัจฉริยะ
2 15/01/2562 กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ระยะทาง 21 กม. แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางขนส่งและรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษฯ
3 14/01/2562 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ด้านคู่ขนานบางส่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เม.ย. 62 แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว
4 14/01/2562 เสร็จแล้ว ! โครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาจราจร พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ EEC
5 04/01/2562 กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ในทิศทางศาลายา – กรุงเทพ แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงเวลาดังกล่าว
6 04/01/2562 กรมทางหลวง เตรียมรับมือพร้อมรองรับสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าสั่งการ
7 04/01/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
8 28/12/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
9 26/12/2561 กรมทางหลวง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง
10 25/12/2561 กรมทางหลวง จัดสัมมนาผู้บริหารทั่วประเทศ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกรมทางหลวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงคมนาคม
11 25/12/2561 กรมทางหลวง รณรงค์ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและขับช้าช่วงฝนตก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
12 24/12/2561 วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
13 21/12/2561 กรมทางหลวง แนะนำนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะไปภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ใช้เส้นทางขึ้นภูหินร่องเกล้า (แยกบ้านแยง นครไทย – อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า) แทน เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ—อุทยานภูหินร่องกล้า ที่ยุบตัว ยังไม่สามารถเปิดจราจรได้
14 21/12/2561 กรมทางหลวง จัดโครงการรถบรรทุกสีขาว หวังลดความเสียหายของถนนจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างยั่งยืน
15 19/12/2561 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358