ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/06/2564 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ในรูปแบบการประชุมทางไกล สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง
2 02/06/2564 กรมทางหลวงและธนาคารกรุงไทยร่วมจัดโปรโมชัน M – Pass เติม 500 คืน 50 ลดเสี่ยง เลี่ยงเงินสด ลดความล่าช้าหน้าด่าน จำกัด 20,000 สิทธิ์
3 28/05/2564 กรมทางหลวง ขานรับมาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนประชาชนใช้ M – Pass ลดเสี่ยง เลี่ยงเงินสด
4 19/04/2564 กรมทางหลวง จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านการฝึกอบรมของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563
5 16/04/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่่ง ในวันที่ 25 เมษายน 2564
6 08/04/2564 เปิดแล้ว! นายกรัฐมนตรี ปล่อยขบวนรถเปิดให้บริการชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว ระหว่างวันที่ 9 - 19 เม.ย. 64 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
7 07/04/2564 กรมทางหลวงชี้แจง กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ให้กับประชาชนล่าช้า และยังจ่ายเงินไม่ครบ
8 04/04/2564 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)
9 02/04/2564 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 พร้อมเผย 10 เส้นทางเลือก เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586
10 31/03/2564 กรมทางหลวง ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานโครงการอุโมงค์ในไทย
11 30/03/2564 กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมเปิดฟรีชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข 6
12 30/03/2564 กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำภาพ infographic เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน - พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้
13 26/03/2564 กรมทางหลวงออกแบบ ทล.311 จุดตัดแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ พร้อมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม รวมปรับภูมิทัศน์เป็นแลนด์มาร์กเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ.สิงห์บุรี
14 19/03/2564 กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง พร้อมสนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศจนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลาย
15 16/03/2564 กรมทางหลวง ขยาย 6 ช่องจราจร ทล.36 สาย กระทิงลาย-ระยอง (รวมสะพาน ข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน) แล้วเสร็จ เพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งภาคตะวันออก
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358