ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229 วันที่ 15/ธันวาคม/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
2 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การประชุมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2565 ทล. 227 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
4 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองแวงน้อย ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน " กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน“ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ วัดหัวนา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
6 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 1091 สาย พะเยา - น่าน ตอน บ้านสระ – บ้านไชยสถาน จุดเริ่มต้นที่ กม.58+800 ถึง จุดสิ้นสุดที่ กม.72+000 วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
7 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11680101 ตอน น่าน – น้ำใส ระหว่าง กม. 7+000- กม.9+200 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
8 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช - พรหมคีรี ระหว่าง กม. 13+430 - กม. 16+020 ระยะทาง 2.590 กม. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.91+050 - กม.93+225 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
10 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.37+850 - กม.39+020 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
11 22/02/2565 กรมทางหลวง สรุปผลการการรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการบูรณะเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทล.108 ปากทางท่าลี่ – สะพานแม่กลาง จ.เชียงใหม่
12 15/05/2564 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2352 ตอน นาด่าน-สุวรรณคูหา ระหว่าง กม.1+150-กม.4+000
13 15/05/2564 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.42+239-กม.46+235, กม.55+800-กม.56+630 และ ที่ กม.57+400-กม.57+700
14 15/05/2564 แขวงทางหลวงแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 ตอน แพร่ – แยกแม่แขม
15 15/05/2564 แขวงทางหลวงแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.101 ตอน แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.