ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564
2 14/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่14 มกราคม 2564
3 13/01/2564 กรมทางหลวง ดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย เป็น 7 ช่องจราจร ระยะทาง 4.1 กม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคใต้
4 13/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563
5 12/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2563
6 11/01/2564 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงวันที 11 ม.ค. 64 พบน้ำท่วมจังหวัดปัตตานี ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร 1586
7 11/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่11 มกราคม 2564
8 08/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564
9 07/01/2564 กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จ.ชลบุรี แล้วเสร็จ ยกระดับศักยภาพการขนส่งสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
10 07/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564
11 06/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564
12 06/01/2564 กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว พ.ศ. ....
13 05/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564
14 04/01/2564 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ วันที่ 4 มกราคม 2564
15 30/12/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358