ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
2 21/08/2562 กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงจราจรบน ถ.พหลโยธิน (ขาออก) กม.55 – 56 เพื่อก่อสร้างตอม่อสะพาน มอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน – โคราช แนะประชาชน หลีกเลี่ยงเส้นทางตามวัน เวลา ดังกล่าว
3 20/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562
4 20/08/2562 กรมทางหลวงเปิดเผยผลการเปิดซองเอกสารข้อเสนอทางด้านการลงทุนและผลตอบแทน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81)
5 19/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2562
6 16/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562
7 15/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562
8 14/08/2562 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน
9 14/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562
10 13/08/2562 กรมทางหลวง ดำเนินโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ พร้อมเร่งงานพัฒนาคูน้ำในระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
11 13/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2562
12 09/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2562
13 08/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2562
14 07/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562
15 06/08/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358