ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 01/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2563
2 29/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
3 28/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
4 27/05/2563 กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร บนถนนเพชรเกษม บริเวณสะพานบ้านเขาโป่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบูรณะผิวทาง
5 26/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
6 22/05/2563 ประกาศ...สำนักสำรวจและออกแบบขอเลื่อนสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ
7 20/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
8 18/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2563
9 18/05/2563 กรมทางหลวงเปิดทดลองใช้ฟรี มอเตอร์เวย์สาย7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม.ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม ถึง ปลายเดือนสิงหาคม 2563
10 18/05/2563 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. ....
11 18/05/2563 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. ....
12 15/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
13 14/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
14 13/05/2563 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
15 13/05/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358