ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
136 01/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
137 30/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562
138 30/04/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางสาย ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านตะวันตก) แล้วเสร็จ ช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองสุรินทร์
139 30/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
140 26/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
141 25/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
142 24/04/2562 การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ....
143 24/04/2562 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างทางเข้าสนามบินนราธิวาสแล้วเสร็จ ลดระยะทางกว่า 16 กม. เพิ่มศักยภาพในการเดินทางและแก้ปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมือง
144 24/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562
145 23/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 เมษายน 2562
146 23/04/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับ เมืองปอยเปต ส่งเสริมความเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไร้รอยต่อภายในภูมิภาคสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและทางหลวงอาเซียน
147 22/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562
148 19/04/2562 กรมทางหลวง สรุปยอดจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 พบยอดผู้ใช้กว่า 5.6 ล้านคัน คิดเป็นเงินกว่า 219 ล้านบาท
149 19/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562
150 18/04/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358