ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
181 26/12/2561 กรมทางหลวง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง
182 26/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2561
183 25/12/2561 กรมทางหลวง จัดสัมมนาผู้บริหารทั่วประเทศ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกรมทางหลวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงคมนาคม
184 25/12/2561 กรมทางหลวง รณรงค์ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและขับช้าช่วงฝนตก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
185 25/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561
186 24/12/2561 วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
187 24/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561
188 21/12/2561 กรมทางหลวง แนะนำนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะไปภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ใช้เส้นทางขึ้นภูหินร่องเกล้า (แยกบ้านแยง นครไทย – อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า) แทน เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ—อุทยานภูหินร่องกล้า ที่ยุบตัว ยังไม่สามารถเปิดจราจรได้
189 21/12/2561 กรมทางหลวง จัดโครงการรถบรรทุกสีขาว หวังลดความเสียหายของถนนจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างยั่งยืน
190 21/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561
191 20/12/2561 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 61 จังหวัดตรัง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
192 20/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2561
193 20/12/2561 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 61 จังหวัดตรัง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
194 19/12/2561 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
195 19/12/2561 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358