ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
196 28/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
197 27/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
198 26/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
199 25/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
200 22/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
201 21/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
202 20/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
203 19/11/2562 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจร ใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลีบนถนนบรมราชชนนี แนะใช้ทางเลี่ยงที่กรมทางหลวงแนะนำ
204 19/11/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....
205 19/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
206 18/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2562
207 15/11/2562 ซ่อมถนนทางขึ้นภูทับเบิก! กรมทางหลวง แนะนำนักท่องเที่ยว ใช้ทล. 12 นครไทย – ภูทับเบิก พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามป้ายเตือน สอบถามโทร 1586
208 15/11/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างขยาย ทล. 218 สาย บุรีรัมย์ – อ.นางรอง แล้วเสร็จ
209 15/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
210 14/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358