ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
226 19/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561
227 31/10/2561 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนกันยายน 2561 พบอุบัติเหตุลดลง 2% จากปีที่ผ่านมา
228 18/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561
229 17/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561
230 16/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
231 12/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561
232 31/10/2561 กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
233 11/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561
234 31/10/2561 กรมทางหลวง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณแยกพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
235 10/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
236 31/10/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านใต้) เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยก
237 08/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561
238 05/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561
239 04/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561
240 03/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358