ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
241 25/12/2561 กรมทางหลวง รณรงค์ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและขับช้าช่วงฝนตก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
242 25/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561
243 24/12/2561 วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
244 24/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561
245 21/12/2561 กรมทางหลวง แนะนำนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะไปภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ใช้เส้นทางขึ้นภูหินร่องเกล้า (แยกบ้านแยง นครไทย – อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า) แทน เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ—อุทยานภูหินร่องกล้า ที่ยุบตัว ยังไม่สามารถเปิดจราจรได้
246 21/12/2561 กรมทางหลวง จัดโครงการรถบรรทุกสีขาว หวังลดความเสียหายของถนนจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างยั่งยืน
247 21/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561
248 20/12/2561 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 61 จังหวัดตรัง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
249 20/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2561
250 20/12/2561 กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 61 จังหวัดตรัง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
251 19/12/2561 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
252 19/12/2561 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
253 19/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
254 19/12/2561 กรมทางหลวง มอบของขวัญปีใหม่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย จ.สงขลา   แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางขนส่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
255 18/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358