ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
271 30/11/2561 กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมเส้นทางกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน
272 30/11/2561 กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
273 30/11/2561 ไประยองทาง มอเตอร์เวย์ ฉลุย เสร็จแล้ว ด่านเก็บเงินโป่ง เปิดใช้ก่อนปีใหม่ ลดปัญหาการจราจรหน้าด่าน เชิญชวนติด M-PASS
274 29/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
275 29/11/2561 กรมทางหลวง สรุปสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ปีงบประมาณ 61 จับกุมได้กว่า 5 พันคัน พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
276 28/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
277 27/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
278 26/11/2561 กรมทางหลวง ขยาย ทล.101 สายสุโขทัย – อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตว็ดนอก – ต.เกาะตาเลี้ยง แล้วเสร็จ
279 26/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
280 26/11/2561 กรมทางหลวงเร่งขยายทางหลวงหมายเลข 211 หนองสองห้อง - อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และท่องเที่ยว
281 26/11/2561 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนตุลาคม 61 ขับรถเร็ว ทางตรง รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามกฎหมายและป้ายแนะนำ
282 23/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
283 22/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
284 21/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
285 20/11/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358