ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 24/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563
17 23/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563
18 22/06/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพฤษภาคม 2563 อุบัติเหตุลดลง 14% พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร
19 22/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2563
20 19/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563
21 18/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563
22 17/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563
23 16/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563
24 15/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2563
25 12/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563
26 11/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563
27 10/06/2563 กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร บนถนนพหลโยธิน กม.55 - 56 ฝั่งขาออกสระบุรี เพื่อติดตั้งคาน แนะหลีกเลี่ยงวันและเวลาดังกล่าว
28 09/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563
29 08/06/2563 กรมทางหลวง แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ – ทางแยกต่างระดับวังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แนะผู้ใช้ทางหลีกเลี่ยงช่วงวันและเวลาดังกล่าว
30 05/06/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358