ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 08/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562
17 07/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562
18 04/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562
19 03/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562
20 02/10/2562 กรมทางหลวง ขยายทาง 4 ช่องจราจร สาย อ.เขาสอยดาว – ด่านชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี แล้วเสร็จ สนับสนุนการค้าด่านชายแดนไทย – กัมพูชา
21 02/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562
22 01/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562
23 30/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 - 30 กันยายน 2562
24 26/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562
25 25/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562
26 25/09/2562 กรมทางหลวงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ความรู้ด้านจราจร 104 โรงเรียนทั่วประเทศ
27 24/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562
28 23/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21-23 กันยายน 2562
29 20/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562
30 20/09/2562 กรมทางหลวงวางกระสอบทรายเพื่อกู้ถนน จ.อุบลราชธานี สำเร็จ การจราจรสามารถผ่านได้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าจะคลี่คลาย
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358