ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
301 31/01/2562 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรทางเลี้ยวซ้ายจากนครปฐม (ถนนบรมราชชนนี) ไปศาลายา ตั้งแต่2 ก.พ. ถึงวันที่ 12 ก.พ. 62 แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว
302 31/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562
303 30/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562
304 29/01/2562 กรมทางหลวง ตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน”บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
305 29/01/2562 กรมทางหลวง ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สั่งทุกหน่วยงานทั่วประเทศร่วมกันดำเนินการ
306 29/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562
307 29/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562
308 28/01/2562 กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงและปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 362 (ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ฝั่งตะวันออก) 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 62 แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว
309 25/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562
310 25/01/2562 ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
311 24/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
312 24/01/2562 กรมทางหลวง ชวนนักท่องเที่ยวชมซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ พร้อมจัดทำป้ายแนะนำเส้นทางชัดเจน
313 24/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
314 22/01/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข 408 สาย อ.นาทวี – ด่านประกอบ จ.สงขลา แล้วเสร็จ รองรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
315 22/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358