ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
331 03/10/2561 กรมทางหลวงเชิญชวนใช้ M-PASS สะดวก รวดเร็ว ลดรถติดหน้าด่าน สอบถามโทร 1586 กด 9
332 01/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
333 03/10/2561 กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน)
334 28/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561
335 27/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561
336 25/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561
337 03/10/2561 กรมทางหลวง เร่งศึกษาการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
338 03/10/2561 กรมทางหลวง เปิดศูนย์ One Stop Service การขออนุญาตเดินรถพิเศษ บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน
339 21/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
340 20/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561
341 06/11/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
342 06/11/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561
343 03/10/2561 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบผู้เสียชีวิตลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา
344 03/10/2561 กรมทางหลวงพัฒนา ทล.201 ช่วงเลย-เชียงคาน ขยายเป็น 4 เลน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การเกษตร
345 14/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358