ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
391 10/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
392 31/10/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านใต้) เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแยก
393 08/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561
394 05/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561
395 04/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561
396 03/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
397 02/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561
398 03/10/2561 กรมทางหลวงเชิญชวนใช้ M-PASS สะดวก รวดเร็ว ลดรถติดหน้าด่าน สอบถามโทร 1586 กด 9
399 01/10/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
400 03/10/2561 กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน)
401 28/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2561
402 27/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561
403 25/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561
404 03/10/2561 กรมทางหลวง เร่งศึกษาการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
405 03/10/2561 กรมทางหลวง เปิดศูนย์ One Stop Service การขออนุญาตเดินรถพิเศษ บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358