ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
406 21/03/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดสะพานหนองไม้แดงบนทางหลวงหมายเลข 361 จ.ชลบุรี เพื่อบูรณะซ่อมแซมสะพาน
407 20/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
408 19/03/2561 รายงานสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
409 19/03/2561 กรมทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
410 16/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561
411 15/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561
412 15/03/2561 เสร็จแล้ว 100% สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 จ.ตาก เหลือด่านพรมแดนคืบหน้าเกือบครึ่ง มั่นใจเปิดบริการปี 62
413 14/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561
414 13/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561
415 12/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
416 09/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561
417 08/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561
418 07/03/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2561
419 07/03/2561 กรมทางหลวง จัดสัมมนาโครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการตรวจวัดพฤติกรรมฯ
420 06/03/2561 รายงานสรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358