ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
406 21/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
407 20/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561
408 06/11/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
409 06/11/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561
410 03/10/2561 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบผู้เสียชีวิตลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา
411 03/10/2561 กรมทางหลวงพัฒนา ทล.201 ช่วงเลย-เชียงคาน ขยายเป็น 4 เลน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การเกษตร
412 14/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2561
413 13/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561
414 03/10/2561 กรมทางหลวง ปิดการจราจรหน้าสนามบินดอนเมือง 14-17 ก.ย. 61 นี้ เวลา22.00-04.00 น. แนะนำใช้โทลเวย์
415 12/09/2561
no image
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561
416 11/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561
417 10/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2561
418 06/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561
419 03/10/2561 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 5 ก.ย. 61 พบน้ำท่วม 6 สายทาง สอบถามเส้นทางโทรสายด่วน 1586
420 05/09/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2561
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358