ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
406 21/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563
407 20/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563
408 19/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563
409 19/08/2563 กรมทางหลวงปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอินพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วเสร็จ แก้ปัญหาจราจรติดขัด รองรับโครงข่ายถนนสายหลักของประเทศ
410 19/08/2563 กรมทางหลวง เข้าร่วมกิจกรรม”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ชื่อ จิตอาสากระทรวงคมนาคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน
411 18/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563
412 25/08/2563 กรมทางหลวง จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
413 17/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563
414 14/08/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนก.ค. 63 สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด แนะขับขี่อย่างระมัดระวังในช่วงฤดูฝน
415 14/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563
416 14/08/2563 กรมทางหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. ....
417 13/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563
418 11/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563
419 10/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563
420 07/08/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.