ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 13/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
32 13/11/2562 มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566 วันนี้ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว
33 12/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
34 11/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562
35 08/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
36 07/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
37 06/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562
38 01/11/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างขยาย ทล. 24 สาย อ.ปราสาท – อ.ขุขันธ์ – แยกทางหลวงหมายเลข 2085 เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ
39 01/11/2562 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ....
40 01/11/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เมียนมา เสริมศักยภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าชายแดน
41 01/11/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
42 31/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562
43 30/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562
44 29/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562
45 28/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358