ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 22/07/2562 กรมทางหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “จิตอาสา พัฒนาคูน้ำวิภาวดี” เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ ถ.วิภาวดี
32 22/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
33 22/07/2562 23 - 31 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบน ทล.32 เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
34 19/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
35 18/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
36 15/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
37 12/07/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์(ด้านตะวันตก) แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดระยะเวลาในการเดินทางสู่ภาคเหนือ
38 12/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
39 11/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
40 10/07/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี เร็วกว่าแผนงาน 10% พร้อมรองรับ EEC
41 10/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
42 09/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
43 08/07/2562 เปิดใช้แล้ว! กรมทางหลวงเปิดทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
44 08/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
45 05/07/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ....
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358