ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 18/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562
32 15/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562
33 14/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562
34 13/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
35 12/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562
36 11/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562
37 11/03/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
38 11/03/2562 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ......
39 11/03/2562 ใกล้แล้วเสร็จ ! มอเตอร์เวย์ สาย บางปะอิน – นครราชสีมา คืบหน้ากว่า 68% เปิดให้บริการ ปี 64 คาด O&M ลงนามสัญญา ธ.ค. นี้
40 08/03/2562 กรมทางหลวง ตอบคำถามเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
41 08/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2562
42 14/03/2562 กรมทางหลวง เชิญสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามโทร 1586
43 07/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562
44 06/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562
45 05/03/2562 กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358