ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
466 08/03/2562 กรมทางหลวง ตอบคำถามเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
467 08/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2562
468 14/03/2562 กรมทางหลวง เชิญสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามโทร 1586
469 07/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562
470 06/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562
471 05/03/2562 กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้าม ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี
472 05/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562
473 04/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562
474 01/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562
475 28/02/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
476 27/02/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
477 26/02/2562 กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (๖๐+Earth Hour ๒๐๑๙)" วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
478 26/02/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
479 25/02/2562 กรมทางหลวง ปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างขยายสะพานในโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
480 22/02/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358