ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 22/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563
62 21/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563
63 20/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 - 20 เมษายน 2563
64 17/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563
65 17/04/2563 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่...) พ.ศ.....
66 16/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
67 15/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
68 14/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
69 13/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
70 10/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
71 09/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
72 08/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
73 07/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 - 7 เมษายน 2563
74 04/04/2563 กรมทางหลวง ปิดการจราจร มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
75 03/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358