ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
61 09/10/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย แล้วเสร็จ รองรับประชาคมอาเซียน เส้นทางไทย - จีนตอนใต้
62 09/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562
63 08/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562
64 07/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2562
65 04/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562
66 03/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562
67 02/10/2562 กรมทางหลวง ขยายทาง 4 ช่องจราจร สาย อ.เขาสอยดาว – ด่านชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี แล้วเสร็จ สนับสนุนการค้าด่านชายแดนไทย – กัมพูชา
68 02/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562
69 01/10/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562
70 30/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 - 30 กันยายน 2562
71 26/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562
72 25/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562
73 25/09/2562 กรมทางหลวงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ความรู้ด้านจราจร 104 โรงเรียนทั่วประเทศ
74 24/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562
75 23/09/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21-23 กันยายน 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358