ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 10/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562
77 07/06/2562 กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณ กม.ที่ 51 ถ.พระราม 2 (ขาออก) เพื่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัก แนะประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง
78 07/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2562
79 06/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
80 05/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2562
81 04/06/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2562
82 31/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
83 30/05/2562 กรมทางหลวง สั่งทุกหน่วยงานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
84 30/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
85 29/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
86 29/05/2562 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
87 29/05/2562 กรมทางหลวง จับมือธนาคารกรุงไทย พัฒนาความล้ำแอปพลิเคชั่น M-Pass เติมเงินผ่าน Mobile Banking เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้งาน
88 28/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
89 27/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
90 24/05/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358