ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
76 02/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563
77 01/04/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563
78 31/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
79 30/03/2563 กรมทางหลวงประกาศตัวสู้ COVID-19 รณรงค์คนไทยลดใช้เงินสด อัดโปรโมชั่นเติม M-Pass 1,000 บาท คืนเงิน 150 บาท
80 27/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
81 26/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
82 25/03/2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เม.ย. 63 กรมทางหลวงแจ้งปิดการจราจร บริเวณสะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ช่วงเวลา 09.00 น - 22.00 น. เพื่อติดตั้งคานสะพาน
83 25/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563
84 24/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
85 23/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21-23 มีนาคม 2563
86 23/03/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อุบัติเหตุลดลง 5% พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร
87 20/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
88 19/03/2563 ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ....
89 19/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563
90 18/03/2563 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358