ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 25/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
92 24/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
93 23/07/2562 กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว ก่อสร้างแล้วเสร็จ
94 23/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
95 22/07/2562 กรมทางหลวงเร่งบรรเทาความเดือดร้อนรถติด ถนนพระราม 2 แนะใช้เส้นทางเลี่ยง
96 22/07/2562 กรมทางหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โครงการ “จิตอาสา พัฒนาคูน้ำวิภาวดี” เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ ถ.วิภาวดี
97 22/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
98 22/07/2562 23 - 31 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบน ทล.32 เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
99 19/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
100 18/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
101 15/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
102 12/07/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 สาย ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์(ด้านตะวันตก) แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดระยะเวลาในการเดินทางสู่ภาคเหนือ
103 12/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
104 11/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
105 10/07/2562 กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี เร็วกว่าแผนงาน 10% พร้อมรองรับ EEC
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358