ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 21/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562
92 20/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562
93 20/03/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ แล้วเสร็จเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
94 19/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
95 18/03/2562 พร้อมรับภัยแล้ง ! กรมทางหลวง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง สอบถามโทร 1586
96 18/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562
97 15/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562
98 14/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562
99 13/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562
100 12/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562
101 11/03/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562
102 11/03/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
103 11/03/2562 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ......
104 11/03/2562 ใกล้แล้วเสร็จ ! มอเตอร์เวย์ สาย บางปะอิน – นครราชสีมา คืบหน้ากว่า 68% เปิดให้บริการ ปี 64 คาด O&M ลงนามสัญญา ธ.ค. นี้
105 08/03/2562 กรมทางหลวง ตอบคำถามเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. ....
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358