ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 10/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
107 09/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
108 08/07/2562 เปิดใช้แล้ว! กรมทางหลวงเปิดทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
109 08/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
110 05/07/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ....
111 05/07/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา พ.ศ. ....
112 05/07/2562 กรมทางหลวงชี้แจงปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระราม2 ระบุการจราจรสูงกว่า 200,000 คัน/วัน กำลังขยายช่องจราจร จาก 10 ช่องจราจร เป็น 14 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณรถ แนะใช้ทางเลี่ยง
113 05/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
114 04/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
115 03/07/2562 4 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบริเวณ กม.ที่ 58 พหลโยธิน (ขาออก) เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
116 03/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
117 02/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
118 02/07/2562 กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับพุทธมณฑล สาย 4 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป แนะประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
119 02/07/2562 2 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบริเวณ กม.ที่ 60 พหลโยธิน (ขาเข้า) เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว
120 01/07/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358