ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
106 04/01/2562 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
107 04/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2562
108 03/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2562
109 02/01/2562 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 2 มกราคม 2562
110 28/12/2561 กรมทางหลวง แจ้งปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
111 28/12/2561 ข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561
112 27/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561
113 26/12/2561 กรมทางหลวง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 62 พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง
114 26/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2561
115 25/12/2561 กรมทางหลวง จัดสัมมนาผู้บริหารทั่วประเทศ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกรมทางหลวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงคมนาคม
116 25/12/2561 กรมทางหลวง รณรงค์ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ต่ำบริเวณทางลาดชันและขับช้าช่วงฝนตก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
117 25/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561
118 24/12/2561 วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
119 24/12/2561 สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561
120 21/12/2561 กรมทางหลวง แนะนำนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะไปภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ขอให้ใช้เส้นทางขึ้นภูหินร่องเกล้า (แยกบ้านแยง นครไทย – อุทยานฯ ภูหินร่องกล้า) แทน เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ—อุทยานภูหินร่องกล้า ที่ยุบตัว ยังไม่สามารถเปิดจราจรได้
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358