ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตำแหน่งว่างที่เรียกบรรจุ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (เรียกรายงานตัว 30 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค.63)
2 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เรียกรายงานตัว 24 มิ.ย.63)
3 01/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เรียกรายงานตัว 10 - 12 มิ.ย.63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358