ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตำแหน่งว่างที่เรียกบรรจุ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
2 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
3 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
4 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
5 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
6 25/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.63)
7 25/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.63)
8 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (เรียกรายงานตัว 30 มิ.ย. ถึง 1 ก.ค.63)
9 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เรียกรายงานตัว 24 มิ.ย.63)
10 01/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เรียกรายงานตัว 10 - 12 มิ.ย.63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358