ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตำแหน่งว่างที่เรียกบรรจุ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
2 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
3 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
4 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
5 19/09/2565 ถึง 30/09/2565 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.