ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน/คัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในกรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
2 22/03/2564 ถึง 31/12/2564 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
3 11/02/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
4 29/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5 21/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
6 18/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7 18/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
8 04/02/2563 ถึง 16/02/2563 1.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 2.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 6.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และ7.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
9 21/11/2562 ถึง 01/12/2562 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้)
10 20/03/2562 ถึง 20/03/2563 ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
11 09/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12 09/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358