ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 27/08/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 23/06/2563 ถึง 31/07/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
3 13/03/2563 ถึง 25/03/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ , นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ , นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ , นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ , นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (เลื่อนสอบแข่งขัน) (ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)
4 27/12/2562 ถึง 10/01/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ , นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) , นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใต้)
5 08/08/2562 ถึง 15/08/2562 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
6 23/04/2562 ถึง 07/06/2562 ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
7 12/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
8 12/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
9 09/11/2561 ถึง 31/12/2562 หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์
10 09/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358