ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับคัดเลือก
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 19/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 05/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3 30/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4 29/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
5 31/08/2563 ถึง 27/08/2565 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
6 14/02/2563 ถึง 14/02/2564 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
7 21/08/2562 ถึง 30/08/2562 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
8 17/05/2562 ถึง 17/05/2563 ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
9 15/05/2562 ถึง 25/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
10 06/03/2562 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
11 26/11/2561 ถึง 31/05/2562 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
12 20/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
13 09/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
14 09/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
15 09/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358