ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับคัดเลือก
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 15/09/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 19/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 05/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4 30/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5 29/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
6 31/08/2563 ถึง 27/08/2565 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
7 14/02/2563 ถึง 14/02/2564 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
8 21/08/2562 ถึง 30/08/2562 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
9 17/05/2562 ถึง 17/05/2563 ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
10 15/05/2562 ถึง 25/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
11 06/03/2562 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
12 26/11/2561 ถึง 31/05/2562 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
13 20/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
14 09/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
15 09/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358