ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน/คัดเลือกได้
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 28/12/2565 ถึง 25/02/2567 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2 22/12/2565 ถึง 25/02/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3 14/12/2565 ถึง 31/12/2567 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) นักเรียนทุนรัฐบาล
4 22/09/2565 ถึง 22/05/2567 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.