ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2 07/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
3 03/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
4 03/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 4)
5 16/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 10)
6 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
7 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
8 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
9 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
10 30/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 9)
11 30/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
12 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 8)
13 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
14 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
15 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358