ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
2 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3)
3 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
4 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
5 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
6 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ครั้งที่ 2
7 01/06/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
8 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 7)
9 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)
10 08/05/2563 ถึง 08/05/2564 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)
11 18/03/2563 ถึง 24/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 8)
12 11/03/2563 ถึง 18/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 7)
13 20/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 21)
14 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
15 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ชายแดนภาคใต้) (ครั้งที่ 1)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358