ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ
1 18/03/2563 ถึง 24/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 8)
2 11/03/2563 ถึง 18/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 7)
3 20/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 21)
4 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
5 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ชายแดนภาคใต้) (ครั้งที่ 1)
6 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 1)
7 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
8 12/02/2563 ถึง 17/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 20)
9 05/02/2563 ถึง 11/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 19)
10 30/01/2563 ถึง 04/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 18)
11 23/01/2563 ถึง 28/01/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 17)
12 14/01/2563 ถึง 21/01/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 16)
13 27/12/2562 ถึง 27/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 15)
14 12/12/2562 ถึง 12/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 14)
15 21/11/2562 ถึง 09/12/2562 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 13)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358