ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 8)
2 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
3 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
4 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
5 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
6 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
7 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
8 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
9 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
10 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
11 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
12 14/08/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 3)
13 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
14 17/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3)
15 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358