ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 16/03/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 5)
2 04/03/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 4)
3 18/02/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
4 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5 07/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
6 03/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
7 03/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 4)
8 16/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 10)
9 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
10 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
11 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
12 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
13 30/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 9)
14 30/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
15 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 8)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358