ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
16 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 1)
17 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
18 12/02/2563 ถึง 17/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 20)
19 05/02/2563 ถึง 11/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 19)
20 30/01/2563 ถึง 04/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 18)
21 23/01/2563 ถึง 28/01/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 17)
22 14/01/2563 ถึง 21/01/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 16)
23 27/12/2562 ถึง 27/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 15)
24 12/12/2562 ถึง 12/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 14)
25 21/11/2562 ถึง 09/12/2562 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 13)
26 06/11/2562 ถึง 15/11/2562 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 5)
27 06/11/2562 ถึง 15/11/2562 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 5)
28 06/11/2562 ถึง 15/11/2562 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
29 06/11/2562 ถึง 15/11/2562 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 12)
30 04/10/2562 ถึง 11/10/2562 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 4)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358