ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
31 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ครั้งที่ 2
32 01/06/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
33 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 7)
34 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)
35 08/05/2563 ถึง 08/05/2564 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)
36 18/03/2563 ถึง 24/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 8)
37 11/03/2563 ถึง 18/03/2563 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 7)
38 20/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 21)
39 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
40 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ชายแดนภาคใต้) (ครั้งที่ 1)
41 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 1)
42 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
43 12/02/2563 ถึง 17/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 20)
44 05/02/2563 ถึง 11/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 19)
45 30/01/2563 ถึง 04/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 18)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358