ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีสอบ กรมทางหลวง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 07/04/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 64)
2 04/03/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.64)
3 18/02/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 64)
4 11/02/2564 ถึง 31/05/2564 สรุปผลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ.64)
5 21/01/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.64)
6 13/01/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 64)
7 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค.64)
8 03/12/2563 ถึง 24/04/2564 สรุปผลประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค.63)
9 16/11/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย.63)
10 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.63)
11 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค.63)
12 02/10/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค.63)
13 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน กันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย.63)
14 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.63)
15 03/08/2563 ถึง 31/08/2563 สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358