ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีสอบ กรมทางหลวง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
1 13/01/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 64)
2 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค.64)
3 03/12/2563 ถึง 24/04/2564 สรุปผลประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค.63)
4 16/11/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย.63)
5 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.63)
6 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค.63)
7 02/10/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค.63)
8 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน กันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย.63)
9 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.63)
10 03/08/2563 ถึง 31/08/2563 สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.63)
11 25/06/2563 ถึง 30/06/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.63)
12 08/06/2563 ถึง 31/07/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.63)
13 01/06/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63)
14 18/05/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.63)
15 08/05/2563 ถึง 31/05/2563 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค.63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358