ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
31 20/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 21)
32 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
33 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ชายแดนภาคใต้) (ครั้งที่ 1)
34 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 1)
35 18/02/2563 ถึง 24/02/2563 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
36 14/02/2563 ถึง 14/02/2564 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
37 12/02/2563 ถึง 17/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 20)
38 12/02/2563 ถึง 29/02/2563 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ.63)
39 07/02/2563 ถึง 29/02/2563 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ.63)
40 05/02/2563 ถึง 11/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 19)
41 05/02/2563 ถึง 29/02/2563 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ.63)
42 04/02/2563 ถึง 16/02/2563 1.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 2.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 6.นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และ7.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
43 30/01/2563 ถึง 31/01/2563 สรุปประจำเดือน มกราคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค.63)
44 30/01/2563 ถึง 04/02/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 18)
45 23/01/2563 ถึง 31/01/2563 สรุปประจำเดือน มกราคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค.63)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358