ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
31 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
32 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
33 17/05/2564 ถึง 31/05/2564 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64)
34 12/05/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค.64)
35 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
36 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
37 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
38 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 6)
39 07/05/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
40 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในกรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
41 07/04/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 64)
42 22/03/2564 ถึง 31/12/2564 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
43 16/03/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 5)
44 04/03/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค.64)
45 04/03/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 4)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.