ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
31 04/03/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 4)
32 18/02/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.พ. 64)
33 18/02/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
34 11/02/2564 ถึง 31/05/2564 สรุปผลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ.64)
35 11/02/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน, นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
36 21/01/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.64)
37 19/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
38 13/01/2564 ถึง 31/12/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 64)
39 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 สรุปผลประจำเดือน มกราคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค.64)
40 08/01/2564 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
41 05/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
42 04/01/2564 ถึง 31/12/2564 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
43 30/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
44 29/12/2563 ถึง 31/01/2564 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
45 29/12/2563 ถึง 24/04/2564 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358