ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
61 08/06/2563 ถึง 31/07/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย.63)
62 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
63 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
64 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
65 08/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ครั้งที่ 2
66 01/06/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.63)
67 01/06/2563 ถึง 30/06/2563 ตำแหน่งว่างนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เรียกรายงานตัว 10 - 12 มิ.ย.63)
68 01/06/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
69 18/05/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.63)
70 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 การเรียนรู้ด้วยตนเอง e - Learning
71 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 แบบฟอร์มการประเมินทดลอง (ข้าราชการบรรจุใหม่)
72 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
73 18/05/2563 ถึง 31/12/2564 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
74 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 7)
75 18/05/2563 ถึง 31/05/2563 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 6)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358