ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
76 09/11/2563 ถึง 31/12/2565 คู่มือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning
77 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย.63)
78 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 5)
79 06/11/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
80 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค.63)
81 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
82 14/10/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 4)
83 08/10/2563 ถึง 31/12/2564 ขั้นตอนและวิธีการขอข้อมูลผลการสอบ
84 02/10/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค.63)
85 30/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 9)
86 30/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
87 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 สรุปผลประจำเดือน กันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย.63)
88 22/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 8)
89 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
90 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.