ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ลงวันที่ 17/07/2560

โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงในหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้สะท้อนมุมมองที่สื่อถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กรมทางหลวงมีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ?โดยภาพถ่ายจะต้องสื่อถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นเส้นทางหรือสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 15 มกราคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (ในเวลาราชการ) 0 2354 6668 ต่อ 26010 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนที่จำกัดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : ไม่จำกัด

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ 140 ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรม

'

 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358