ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
ลงวันที่ 24/04/2563
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
 
*** มีการแก้ไข้ หมายเหตุ ข้อ 4 หน้า 10 เป็น   (ปรับปรุงล่าสุด 2 พ.ค. 63) ***
"ผู้สมัครต้องนำใบรับรองแพทย์ และเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ประกาศกำหนดไปแสดงที่สำนักงานทางหลวงที่ 18 ในวันสมัครให้ครบถ้วน
และ เพิ่มเติมมาตรการสำหรับการจัดสอบในสถานการณ์การระบาดจากโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)"
 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา (ปรับปรุงล่าสุด 2 พ.ค. 63) 1,132 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358