ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
ลงวันที่ 12/06/2563

ประกาศกรมทางหลวง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ 1,567 Download
เรื่อง กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ 591 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358