ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
ลงวันที่ 08/05/2563

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา
??สำหรับวัน เวลา และสถานที่ ทางสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358