ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ลงวันที่ 29/03/2564

            สทล.11 ขอส่งประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2564 จึงขอประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ตามรายละเอียดไฟล์แนบ) 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

งานสารบรรณ  สทล.11

29 มีนาคม 2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 214 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.