ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
28 สิงหาคม 2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ลงวันที่ 15/11/2561

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 034-600-740

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358