ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
ลงวันที่ 29/06/2564

กำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่งนิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
- 141 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.