ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานทางหลวงที่16 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ลงวันที่ 20/11/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกาศขึ้นและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 155 Download
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(คนพิการ) 184 Download
เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 128 Download
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358