ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สำนักงานทางหลวงที่16 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ลงวันที่ 20/11/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกาศขึ้นและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 78 ดาวน์โหลด
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(คนพิการ) 96 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 69 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358